Klub personalistů Moravy a Slezska, z. s.

Efektivní podpora personalistů, zaměřená především na sdílení zkušeností z praxe. V současné době KPMS sdružuje 164 členů, kteří dohromady zaměstnávají 191.967 pracovníků v různých oborech – hutnictví, strojírenství, automotive, potravinářství, farmacie, doprava, energetika, služby atd. Členskou základnu tvoří nejen velké podniky, ale i celá řada menších a středních organizací.

Více informací

O klubu

Cílem činnosti klubu je sdružovat a prosazovat společné zájmy a potřeby, dbát na profesionalitu svých členů a jimi poskytovaných služeb a tím přispívat k rozvoji personalistiky, dále reprezentovat své členy a jejich činnost v mezinárodních sdruženích, předkládat návrhy a spolupracovat se státními orgány při přípravě a zavádění legislativních i dalších opatření v oblasti personalistiky, spolupracovat s obdobnými institucemi, koordinovat činnost, vzájemnou výměnu a šíření odborných informací a zkušeností mezi členy KPMS.

Klub KPMS v číslech

Členů klubu

Uskutečněných setkání a konferencí

Počet zaměstnanců členů

Let činnosti klubu

Aktuality

Kontakty

Klub personalistů Moravy a Slezska, z. s.

Sídlo a korespondenční adresa:
Jiráskova 490, 738 01 Frýdek-Místek - zobrazit na mapě
GPS souřadnice:
49°41'2.426"N, 18°21'18.814"E, nebo také 49.6840072N, 18.3552261E.
IČ: 26562090
DIČ: CZ26562090
Spolek veden Krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou L 8499.

Telefon: 777 749 166

Kontaktní osoby:
Petr Otáhal, předseda klubu
E-mail: info@kpms.cz
Ing. Dana Ligocká, tajemnice klubu:
Tel.: 777 740 665, e-mail: dana.ligocka@petrotahal.cz

Odkazy na sociální síťě:

Kontaktní formulář