Projekty

 

Gender Education Advancing Competences in Context of Changing Europe

Příjemce: Klub personalistů Moravy a Slezska, z. s.
Registrační číslo: 2017-1-CZ-01-KA204-035456
Částka: 147.189 EUR
Realizace: 1.11.2017 – 31.10.2019
Stav: probíhá
Produkty ke stažení: Projekt_Gender Education Advancing Competences

 

Vzděláváním úředníků a osvětou zaměstnavatelů k prevenci diskriminace na trhu práce v Moravskoslezském, Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji

Příjemce: Klub personalistů Moravy a Slezska, z. s.
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003069
Částka: 1.562.050 Kč
Realizace: 1.11.2016 – 30.6.2018
Stav: ukončený
Produkty ke stažení: Genderově sensitivní analýza

 

Přenos a implementace znalostí a zkušeností v rámci inovovaného prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce

Příjemce: Klub personalistů Moravskoslezského kraje, o.s.
Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00020
Částka: 3 676 665,71 Kč
Stav: ukončený

 

Rozvoj profesních znalostí a dovedností zaměstnanců společností působících v odvětví zdravotní péče ke zvýšení jejich profesionality, adaptability a konkurenceschopnosti

Příjemce: Klub personalistů Moravskoslezského kraje, o. s.
Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.06/52.00073
Částka: 32 696 905,50 Kč
Stav: ukončený

 

Zahraniční zkušenosti s integrací cizinců na trh práce v oblasti automotive průmyslu

Příjemce: Klub personalistů Moravskoslezského kraje, o. s.
Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00336
Částka: 4 012 023,40 Kč
Stav: ukončený

 

Zpět na trh práce prostřednictvím rekvalifikace na operátora call centra

Příjemce: Klub personalistů Moravskoslezského kraje, o. s.
Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/63.00237
Částka: 4 801 671,65 Kč
Stav: ukončený