Soutěž Personalista roku

Milé HR manažerky, vážení HR manažeři,

byla vyhlášena soutěž PERSONALISTA ROKU, která je určena všem HR manažerům a HR manažerkám v Moravskoslezském kraji. Na této soutěži pracuje společně tým z Klubu personalistů Moravy a Slezska, z. s., dále Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z. s., Petr Otáhal, a. s. a New Dimension, s. r. o.

Soutěží se ve třech kategoriích: malý, střední a velký podnik. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v prosinci 2020.

Soutěž má tři úrovně. V první úrovni se hodnotí relevantnost a oprávněnost soutěžícího, ve druhé se hodnotí „tvrdá“ kritiéria soutěžícího formou (ano/ne) a ve třetí se hodnotí konkrétní personální projekt. Pro druhou úroveň připravovali kritéria Mgr. Pavel Ševčík, Ing. Daniel Svoboda, MBA, Mgr. Daniela Nyklová a Mgr. Petr Otáhal, LL.M., MBA. Pro nejvyšší úroveň je potřeba odborná hodnotící komise, která je ve složení: Ing. Radúz Mácha za Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Mgr. Radka Šušková za Nev Dimension, s. r. o., Mgr. Daniela Nyklová za Petr Otáhal, a. s., Ing. Daniel Svoboda, MBA, Bc. Kateřina Krausová, Ing. Michal Gargoš a Mgr. Petr Otáhal, LL.M., MBA, za Klub personalistů Moravy a Slezska. Lichý počet hodnotitelů vylučuje patovou situaci.

Z důvodu mnoha Vašich dalších pracovních povinností jsem Vaši nominaci do prvního kola provedl za Vás, stejně tak za Vás vyplním i přihlášku a podklady do prvního kola soutěže. Myslím si, že děláte věci správně, a že je jste možným finalistou. Soutěž hodnotí připravenost Vašeho HR a realizaci inovativních projektů v jakékoliv oblasti personální práce. Pokud si s něčím nebudu vědět rady, tak Vám já, nebo má kolegyně Mgr. Daniela Nyklová zavoláme s dotazem.

Uzávěrka pro podání přihlášek je 31. října 2020. Pokud budete teprve zajímavý personální projekt připravovat, není potřeba zoufat, že nyní nebudete v soutěži. Další ročník soutěže bude probíhat opět za dva roky na podzim 2022.

Mgr. Petr Otáhal, LL.M., MBA
předseda klubu

PERSONALISTA ROKU je registrovaná ochranná známka u Úřadu pro průmyslové vlastnictví.