Soutěž Personalista roku

Milé HR manažerky, vážení HR manažeři,

soutěž PERSONALISTA ROKU je uzavřena a zná své letošní vítěze. Byli jsme příjemně překvapeni úrovní všech přihlášených, kvalitou jejich HR projektů a samotným přístupem HR manažerek a HR manažerů k soutěži. V pondělí 7. prosince 2020 se v 11:30 h sešla hodnotící komise, aby sečetla hlasy jednotlivých hodnotitelů a poradila se nad zvláštní cenou poroty.

Výsledky soutěže:
Kategorie velký podnik – Ing. Dagmar Revendová (Alliance Laundry CE)
Kategorie střední podnik – Bc. Veronika Pravdová, MBA, (VYNCKE, s. r. o.)
Kategorie malý podnik – Mgr. Monika Jošková (MSV STUDÉNKA, s. r. o.)
Zvláštní cena poroty – Ing. Petra Klementová (FERRIT, s. r. o.)
Všem vítězům a finalistům srdečně gratuluji!

Průběh hodnocení soutěže:
Soutěž měla tři úrovně. V první úrovni se hodnotila relevantnost a oprávněnost soutěžícího, ve druhé se hodnotí „tvrdá“ kritiéria soutěžícího a ve třetí se hodnotí konkrétní personální projekt. Pro druhou úroveň připravovali kritéria Ing. Daniel Svoboda, MBA, Mgr. Daniela Nyklová a Mgr. Petr Otáhal, LL.M., MBA. Pro nejvyšší úroveň byla potřeba odborná hodnotící komise, která hodnotila ve složení: Ing. Radúz Mácha za Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Mgr. Radka Šušková za New Dimension, s. r. o., Mgr. Daniela Nyklová za Petr Otáhal, a. s., Ing. Daniel Svoboda, MBA, Bc. Kateřina Krausová, Ing. Michal Gargoš a Mgr. Petr Otáhal, LL.M., MBA, nominováni za Klub personalistů Moravy a Slezska. Každý hodnotitel měl k dispozici maximálně 30 bodů pro každého personalistu, které v deseti kategoriích přiděloval. Body jednotlivých hodnotitelů byly sečteny.

Ceny v soutěži:
Vítězové v kategoriích malý, střední a velký podnik mají dvě ceny:
a) osobní cenu – poukaz na bezplatné studium MBA, které může vítěz předat jiné osobě. Cenu dodal vzdělávací a poradenský institut Petr Otáhal, a. s. Studium začíná 11. února 2021.
b) cenu pro své HR oddělení – 1/2 denní bezplatný motivační kurz pro uzavřenou skupinu od vzdělávací společnosti New Dimension, s. r. o., s možností realizace kdykoliv v roce 2021.
Vítěz zvláštní cena poroty má skutečně zvláštní cenu, a to dvouhodinový koučink s koněm od vzdělávací společnosti New Dimension, s. r. o., s možností realizace kdykoliv v roce 2021.
Za hodnotné ceny do soutěže děkujeme institucím: Národní divadlo Moravskoslezské, p. o. (www.ndm.cz), Madami, s. r. o. (www.darkove-kose.cz), New Dimension, s. r. o. (www.newdimension.cz) a Petr Otáhal, a. s. (www.petrotahal.cz).

Předání cen:
1) S ohledem na současnou situaci není možné osobní setkání a osobní předání cen. Sejdeme se s vítězy, finalisty a členy hodnotící komise virtuálně.
2) “Face to face“ vyhlášení výsledků soutěže s předáním plakety bude probíhat pravděpodobně v květnu 2021 na HR kongresu v Ostravě, kam jsou opět všichni členové Klubu personalistů Moravy a Slezska zváni.

Další ročník soutěže bude vyhlášen na podzim 2022.

Mgr. Petr Otáhal, LL.M., MBA
předseda klubu

PERSONALISTA ROKU je registrovaná ochranná známka u Úřadu pro průmyslové vlastnictví.