Klubové sekce

V rámci našeho Klubu personalistů Moravy a Slezska, z. s., fungují zájmové profesní skupiny (sekce) rozšiřující aktivity klubu pro všechny členy klubu, pro lepší přehlednost personálních témat a možnost pořádat individuální kulaté stoly na odborná témata, které aktivně zajímají pouze část členské základny.

Aktuálně členové klubu pracují v následujících sekcích:

 • Sekce pro rovné příležitosti (vede: Mgr. et Mgr. Lenka Prokopová),
 • Sekce pro pracovněprávní vztahy (vede: Ing. Lucie Klásková),
 • Sekce pro kolektivní vyjednávání (vede: Ing. Ellen Kácalová),
 • Sekce pro vzdělávání (vede: Mgr. Daniela Nyklová),
 • Sekce pro HR procesy (vede: Ing. Daniel Svoboda, MBA),
 • Sekce pro spolupráci se školami (vede: Bc. Kateřina Krausová),
 • Sekce pro nábor a motivaci zaměstnanců (vede: Ing. Michal Gargoš),
 • Sekce pro analýzy (vede Mgr. et Bc. Hana Vývodová),
 • Sekce pro BOZP (vede Mgr. Denny Šturm),
 • Sekce pro digitalizaci 4.0 (vede Ing. Kamil Košťál, MBA),
 • Sekce pro V. I. P. (vede: Ing. Zdeněk Horníček).

Nejste-li ještě zapojeni v žádné sekci, neváhejte napsat na naši klubovou e-mailovou adresu a sdělte, do jakých sekcí se chcete zapojit (není to nijak omezeno, doporučuji 2 až 3 sekce).