ZÍSKÁVÁME MLADÉ PRO HR

Ve středu 28. listopadu 2018 přednášel na pozvání Moravské vysoké školy Olomouc náš předseda Petr Otáhal vysokoškolským studentům ekonomického oboru. Ve své přednášce seznamoval s aktuálními trendy v personalistice, predikcí vývoje HR v nejbližším období a hovořil se studenty a studentkami o tom, co je čeká, když po ukončení studia nastoupí jako junioři do HR.