ZÁVĚREČNÝ MEZINÁRODNÍ MEETING ERASMUS+

Závěrečný mezinárodní meeting Erasmus+ GENDER EDUCATION ADVANCING COMPETENCES IN CONTEXT OF CHANGING EUROPE proběhl 27. října 2019 v Praze. Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Klub personalistů Moravy a Slezska s partnery z Bulharska a Portugalska sdílel své zkušenosti s vzdělávacím programem Gender Blended Learningem. V průběhu projektu byla vytvořena e-learningová platforma moodle.kpms.cz, kde najdete online kurzy pro vzdělávání v oblasti genderu. Základní úroveň je připravena pro širokou veřejnost a umožňuje získat základní informace o rovnosti mezi muži a ženami. Pro personalisty a manažery je vhodná pokročilá úroveň, která se zaměřuje na nástroje rovného zacházení v pracovním prostředí. Třetí expertní úroveň je určena kontrolorům a firmám, které chtějí být lépe připraveny na genderový audit. Všechny tyto moduly lze studovat v češtině, angličtině, portugalštině a bulharštině. V rámci projektu vznikl také Manuál pro tutory/ky, který je návodem pro ty, kteří chtějí tyto online kurzy tutorovat.

Dosud bylo do e-learningového vzdělávání Gender Blended Learningu na moodle.kpms.czzaregistrováno 228 účastníků. Online část je podporována také prezenčním vzděláváním, aby účastníci měli možnost prodiskutovat osobně tématiku rovného zacházení. Face-to-face část proběhla v létě a na podzim 2019 v 5 bězích v České republice, ve dvou bězích v Bulharsku a jednou v Portugalsku. Pro lektory prezenční části byl vytvořen Manuál pro lektory/ky, který obsahuje konkrétní cvičení a úkoly, aby účastníci prezenčního kurzu jednak získali nové znalosti, ale rovněž pracovali na svých postojích. Zásadní výstupy projektu byly prezentovány na konferencích, které probíhaly v září v Ostravě a Brně a v říjnu v bulharské Sofii a portugalské Covilhe. Na konferencích byla také diskutována udržitelnost projektu. Veškeré materiály najdete na webových stránkách www.kpms.cz, ale také přímo na platformě moodle.kpms.cz. Projekt svými výstupy podporuje rovnost žen a mužů a přispívá ke snižování diskriminace žen. Lenka Prokopová, manažerka projektu.