ZASEDÁNÍ REVIZNÍ KOMISE KPMS

V úterý 8. června 2021 zasedala revizní komise volená členskou základnou Klubu personalistů Moravy a Slezska, aby provedla kontrolu hospodaření našeho HR klubu za rok 2020 a prověřila soulad plánů na rok 2021 se stanovami klubu. „Hospodaření, činnost a plány klubu personalistů jsou zcela v pořádku, nenašli jsme jediné pochybení se stanovami a právními předpisy. Klub dobře zvládnul loňské a letošní kovidová omezení a plánuje opravdu zajímavá HR setkání pro své členy,” říká Ing. Michal Gargoš, člen klubu personalistů a předseda revizní komise.