VIRTUÁLNÍ KONFERENCE V SOLUNI

Ve dnech 13. až 20. dubna 2021 se čtyři zástupci klubu personalistů účastnili v rámci projektu Erasmus+ mezinárodního konference na téma: “Getting the future right: Towards smarter and people-centred skills intelligence”. Vše probíhalo ve virtuální podobě. Hlavní část konference přinesla odpovědi na otázky Co nám říkají různé typy LMSI a kde lze zjistit mezery v informacích? Jak může být LMSI silnější díky lepší kombinaci různých zdrojů? Jak můžeme formovat LMSI tak, aby měl smysl a hodnotu pro jednotlivce?  Představena byla platforma LMSI OVATE – informační platforma Cedefop. Na hlavní konferenční část navazovaly čtyři workshopy, které účastníkům nabídly příležitosti zapojit se do podrobnějších diskusí o konkrétních aspektech LMSI. Mgr. Daniela Nyklová, manažerka projektu a tajemnice sekcí.