ÚSPĚŠNÝ PROJEKT ERASMUS+

Získali jsme podporu Erasmus+ pro projekt zaměřený na získání informací o dopadu automatizace a digitalizace na personální management a vzdělávání dospělých. V rámci projektu navštívíme konference zaměřené na tuto oblast a nové poznatky budeme sdílet v rámci KPMS. Ing. Zuzana Kyliánová, autorka projektu.