ÚSPĚŠNÉ JARNÍ HR KONFERENCE

V úterý 28. května v Ostravě a ve čtvrtek 30. května v Brně proběhly dvě HR konference pro 220 členů klubu personalistů Moravy a Slezska s tématem motivace a benefity 4.0. Mezi přednášejícími byla PhDr. Alena Sehnalová, Ing. Kamil Košťál, MBA, Ing. Daniel Svoboda, MBA a další zkušení HR personalisté, kteří ve výtečné atmosféře debatovali nad vývojem motivace a benefitů v našich firmách. Petr Otáhal, předseda klubu.