TÝM ČESKÝCH, BULHARSKÝCH A PORTUGALSKÝCH TRENÉRŮ MÁ ZA SEBOU GENDEROVÝ TRÉNINK V COVILHE

Ve dnech 12. 9. až 14. 9. 2018 proběhl v portugalském městě Covilha Genderový trénink v rámci projektu „Gender Education Advancing Competences in Context of Changing Europe“. Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Školení se účastnilo celkem 12 zástupců všech členských týmů, tj. z Portugalska (CooLabora), Bulharska (Together) a České republiky (Klub personalistů Moravy a Slezska), kteří budou v rámci připravovaného Gender Blended Learningu zastávat role trenérů. 

Cílem školení bylo zlepšit a rozvíjet znalosti v oblasti genderové problematiky – genderové rovnosti, rovného platového ohodnocení mužů a žen a v strategiích či metodách využitelných při podpoře rovnosti mužů a žen v pracovním prostředí. Hlavní školitelka připravila interaktivní seminář, kde účastníci diskutovali zejména o tématech rovného zacházení v pracovním prostředí v EU a o zprávě Report on equality between women and men in the EU (2018), který publikovala Evropská komise. Cílem bylo také vyměnit si best practice partnerských zemí, tj. ČR, Bulharska a Portugalska. Kromě kvalitní obsahové stránky byly přínosné i zvolené aktivizační metody výuky, které stimulovaly zapojení účastníků.

V průběhu příštího roku bude e-learningová část Gender Blended Learningu dokončována a testována. E-learning se zaměřením na genderovou problematiku bude mít tři úrovně – základní (určenou všem, kteří mají o téma rovného zacházení s ženami a muži zájem), pokročilou (určenou personalistům a manažerům, kteří genderová opatření chtějí zavádět do firem a organizací) a expertní (pro kontrolory a genderový audit). E-learning bude k dispozici v češtině, angličtině, portugalštině a bulharštině. Nedílnou součástí vznikajícího Gender Blended Learningu bude také prezenční vzdělávání. Účastníci proto diskutovali také o podobě modulu „face to face“, který je nyní také v přípravě. Gender Blended Learning bude uživatelům k dispozici na moodle.kpms.cz na podzim roku 2019.

Report on equality between women and men in the EU (2018) – https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=SDG_5_-_Gender_equality