SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM

Spolupráce škol a firem, je jednou z priorit Klubu personalistů Moravy a Slezska. Na našich HR congresech skvěle funguje vzájemné propojování firem a středních a vysokých škol a domlouvání společných akcí, stáží, duálního vzdělávání i spolupráce při vedení diplomových prací studentů. Prakticky se to povedlo na HR congressu o mileniánech v Ostravě. Daniela Nyklová, ředitelka sekce vzdělávání KPMS