SPOLUPRÁCE S ČPOK

Byla zahájena spolupráce našeho klubu s Česko-polskou obchodní komorou (Czesko-polskou izbou handlowou). Komora i náš klub má zájem rozvíjet a prohlubovat česko-polské vztahy v oblasti HR. Bez Polska to v Evropě nejde, a to ani na poli HR!