Společenská odpovědnost firem, dalších aktérů na trhu práce a genderová a vícečetná diskriminace

Dne 17. října 2017 proběhla pro členy KPMS a další pozvané účastníky ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci první vzdělávací akce z cyklu: „ Vzděláváním úředníků a osvětou zaměstnavatelů k prevenci diskriminace na trhu práce v Moravskoslezském, Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji“. Cílem výuky bylo přiblížit účastníkům problematiku konceptu společenské odpovědnosti se zaměřením na veřejnou správu, probrat základní nástroje a ukazatele konceptu a ujasnit si přínosy uplatňování zásad společenské odpovědnosti ve veřejné správě. Dále bylo cílem probrat s účastníky rizika genderové a vícečetné diskriminace, rozebrat konkrétní modelové situace a předpoklady úspěšné prevence. V průběhu semináře byl nastíněn postup, jak lépe pracovat s případnou diskriminací –  zazněly tipy, jak posílit prevenci, proběhl rozbor strategie, jak v dané situaci správně reagovat a byly doporučeny konkrétní kroky u zjištění diskriminace na vlastním pracovišti. Lektorkou akce byla

Ing. Renata Urmaničová.