ROZŠÍŘENÍ CÍLOVÉ SKUPINY

Náš Klub personalistů Moravy a Slezska, z. s., realizuje projekt, jehož součástí je i bezplatné vzdělávání v rámci genderové problematiky (cyklus 6 celodenních seminářů). Podařilo se nám změnou v projektu docílit rozšíření na další cílové skupiny (např. starostové, zástupci starostů, zástupci zaměstnavatelů), kteří o vzdělávání projevili větší zájem, než jsme očekávali. Poslední volná místa rezervujte u Ing. Evy Šodkové, koordinátorky práce s cílovou skupinou, e-mail: eva.sodkova@petrotahal.cz.