REALIZACE VÝSTUPŮ Z GENDEROVÝCH AUDITŮ – PARTNERSTVÍ

Mnozí z Vás jste realizovali v posledních třech letech genderový audit. Uvítali byste pomoc se zaváděním doporučených opatření vyplývajících z tohoto auditu? Obracíme se na Vás s nabídkou možné spolupráce na poli realizace genderových auditů a zavádění opatření z nich plynoucích. MPSV aktuálně nabízí pomoc v oblasti aplikace opatření vyplývajících z realizovaných genderových auditů, a to formou nevratné finanční dotace. KPMS nabízí v této dotaci partnerství pro 3 až 4 členy klubu. Díky tomu si dosáhnete na finanční dotaci, aniž byste se museli zabývat přípravou, řízením projektu a administrativou z toho vyplývající. Prosím Vás, kontaktujte co nejdříve Ing. Pavlínu Guziurovou, na její e-mail: pavlina.guziurova@petrotahal.cz.

 

Petr Otáhal, předseda KPMS