REALIZACE GENDEROVĚ ZAMĚŘENÉHO PROJEKTU JE V PLNÉM PROUDU!

Realizační tým projektu provedl od ledna 2017 do září 2017 dotazníkové šetření u firem působících v Moravskoslezském, Olomouckém, Jihomoravském a Zlínském kraji. Získaná data byla v průběhu podzimu 2017 vyhodnocena a výsledky všem zájemcům přinášíme formou volně přístupné: “Genderově citlivé analýzy trhu práce”. Tuto analýzu v rámci projektových aktivit zpracovali Mgr. Lenka Prokopová a Mgr. Pavel Ševčík. Další významnou projektovou aktivitou je odborné vzdělávání úředníků a zaměstnanců firem, které bylo zahájeno v říjnu 2017 v městech Brno, Olomouc, Ostrava a Zlín. Účastníci navštěvují postupně jednotlivé semináře zaměřené na genderová témata a debatují zde také o aplikaci těchto aspektů do podmínek jejich úřadu či firmy. Lektorkou vzdělávacího modulu je Ing. Renata Urmaničová a předpokládá se ukončení vzdělávacího programu ve všech místech realizace do konce března. Na tyto výjimečné vzdělávací akce se již není možné přihlásit (pro velký zájem účastníků jsou všechna místa obsazena). Ing. Pavlína Guziurová, koordinátor projektu.