PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU: HOW TO INWOLVE MEN IN GENDER ISSUES AND GET THEIR SUPPORT?

Dokončili jsme překlad manuálu TRAINING MANUALS “MAKING MEN MORE GENDERED” v úrovni pro veřejnost do českého jazyka. Výstupy budou zájemcům k dispozici na www.kpms.cz. Pokračujeme překlady do národních jazyků manuálu určeného genderovým expertům. Realizovali jsme mezinárodní online setkání, k zahájení prací na zásadním výstupu O3 – F2F kurzu “How to make men more gendered?”. Vypracovali jsme jeho syllab obsahují základní parametry kurzu jako jsou obsah a témata kurzu, formy a metody výuky, apod. Opravdu se nenudíme. Mgr. Daniela Nyklová, manažerka projektu.