PROJEKT HOW TO INWOLVE MEN IN GENDER ISSUES AND GET THEIR SUPPORT?

V rámci zásadního výstupu OI3 – F2F kurzu “How to make men more gendered?” určeného odbornému publiku jsme dokončili obsahovou stránku kurzu. Nyní pokračují finální dokončovací práce na anglické verzi kurzu. V rámci diseminace výsledků projektu jsme distribuovali výstupy OI1 – Manuály “Making men more gendered” v rámci jednotlivých projektových partnerů cca 2500 adresátům. Dokončili jsme korektury anglických verzí manuálů a informovali o tomto širokou veřejnost prostřednictvím platformy EPALE. Mgr. Daniela Nyklová, tajemnice sekcí a manažerka projektu.