Projekt How to Inwolve Men in Gender Issues and Get Their Support?

V lednu jsme pokračovali v odborné práci na výstupu F2F kurzu “How to make men more gendered?” určeného odbornému publiku. Realizovali jsme mezinárodní meeting, kde jsme diskutovali možnost nového dalšího výstupu, a to videotréninku z tohoto kurzu. Probíhaly přípravné práce na distribuci výstupu OI1 – Manuálů “Making men more gendered” cílovým skupinám jednotlivých projektových partnerů. Byly dokončeny překlady manuálů do jednotlivých národních jazyků a zahájena práce na korektuře anglických verzí těchto manuálů. Mgr. Daniela Nyklová, tajemnice sekcí a manažerka projektu.