PROJEKT ERASMUS PLUS

Společně s partnery z Portugalska a Itálie jsme připravili projekt zaměřený na zlepšení vnímání problematiky genderu a rovných příležitostí mezi muži. Cílem projektu je nalézt metody, jak muže oslovit a podpořit jejich zájem, vysvětlit přínosy společného zapojení mužů i žen při dosahování společných cílů. Zahájení projektu je plánováno na podzim 2019. Věříme, že projekt bude podpořen. Ing. Zuzana Kyliánová, projektová manažerka.