PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU NOVELY ZÁKONÍKU PRÁCE

Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV), jejímž členem je i KPMS, zaslala připomínky svých členů k novele Zákoníku práce a zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Navrhované připomínky se týkají: 1) změny právní úpravy doručování a 2) chybějícímu přestupku při využívání zastřeně zprostředkovaného zaměstnání. Mgr. Daniela Nyklová, tajemnice sekcí.