PŘIJĎTE DEBATOVAT NAD VLIVEM VZDĚLÁVÁNÍ NA FIREMNÍ KULTURU

Ve středu 24. října 2018 v Ostravě a ve čtvrtek 25. října 2018 v Olomouci se sejdeme u kulatého stolu nad VLIVEM VZDĚLÁVÁNÍ NA FIREMNÍ KULTURU. Firemní kultura může dosáhnout značné konkurenční výhody pro organizace, které ji vědomě a cíleně budují a formují. Výzkumy prokázaly, že výkonné organizace se vyznačují dynamickou kulturou firmy s charakterem učící se firmy, s orientací zaměřenou na zákazníky, zaměstnance a další externí zainteresované skupiny. Jaká je role a vliv vzdělávání na firemní kulturu? Silná organizační struktura může být ale i brzdou v rozvoji firmy. Pokud se firemní kultura orientuje na minulost, na zavedené a fungující normy, zvyky a rituály, je těžké pokusit se o změnu. Co je tedy správné a optimální? Přijďte s námi hledat řešení, sdílet zkušenosti či načerpat nové nápady. Těší se na Vás Daniela Nyklová, vedoucí klubové sekce vzdělávání.