PŘEDNÁŠKA NA VŠB – TU

7. listopadu 2018, mimochodem šťastná sedmička, přednášel předseda Klubu personalistů Moravy a Slezska pan Petr Otáhal na ekonomické fakultě Vysoké školy Báňské – Technické univerzity o našem KPMS a současných trendech v personalistice. Studenti IV. a V. ročníků byli do tohoto tématu velice zapálení a musíme přiznat, že se přednáška skutečně povedla. Univerzita souhlasí s dalším blokem přednášek a my doufáme, že se z těchto energických studentů stanou noví a úspěšní personalisté.