PŘEDNÁŠKA BUDOUCÍM HR MANAŽERŮM

V úterý 23. dubna 2019 přednášel Petr Otáhal, předseda našeho klubu personalistů, na Slezské Univerzitě Opava, obchodně-podnikatelské fakultě v Karviné. Přes 50 posluchačů – studentů a studentek (budoucích HR manažerů a HR manažerek) vytvořilo výtečnou atmosféru a se zájmem si vyslechli trendy v HR. Mnozí z nich již za rok posílí HR oddělení ve firmách v našem regionu.