PRÁCE NA PROJEKTU

Intenzivní práce na projektu s pracovním názvem GENDER II. pokračují dle plánu. Probíhají na outputu O1: The manual ” Making men more gendered”. V aktivitě: A1 Content analysis byl realizován sběr dat, příprava zprávy, výběr dokumentů a jejich analýza. Nyní probíhají dokončovací práce na této aktivitě. Portugalský partner nyní pracuje na analýze dokumentů Evropské unie. Dalším krokem byly práce na aktivitě: A2 Manual Development. Proběhly přípravné práce k této aktivitě, byl navržen, připomínkován a vyzkoušen dotazník Gender Queationnaire Proposal pro výzkum mezi respondenty. (dotazníkové šetření probíhalo v průběhu června). Ukončení prací na této aktivitě A2 plánujeme na konci října. Mgr. Daniela Nyklová, manažerka českého týmu.