POKRAČOVÁNÍ PROJEKTU GENDER II

Práce na projektu How to Involve Men in Gender Issues and Get Their Support 2019-1-CZ01-KA204-061188 úspěšně pokračují. Všichni partneři pracují na výstupu O1 – Manuálu „Making men more gendered“. Probíhá rešerše a analýza národních dokumentů k tématu Muži a gender. Aktuálně portugalští partneři pracují na materiálu pro analýzu dokumentů. Každý partner analyzuje vybrané národní dokumenty a připraví výstupy z těchto dokumentů. Výstupy jednotlivých zemí budou doplněny informacemi o souvisejících právních předpisech EU. Současně probíhají přípravné práce na 2. výstupu – rozhovory s experty. Mgr. Daniela Nyklová, za český tým.