PERSONALISTA ROKU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Soutěž personalista roku se uskuteční na podzim 2020. Podmínky nominace a účasti v soutěži budou zveřejněny začátkem září 2020. Slavnostní ocenění výherců proběhne 7. prosince 2020 na galavečeru Region pro sebe v Ostravě. Pro více informací sledujte naše stránky. Mgr. Daniela Nyklová, tajemnice klubových sekcí a ředitelka soutěže.