NA ON-LINE SEMINÁŘI V RIZE (ERASMUS+)

Ve dnech 17. až 19. března 2021 se čtyři zástupci klubu zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ mezinárodního semináře na téma: “Inspirational training and chalanges of its quality”. Seminář se konal ve virtuální podobě a účastnili se ho zajímaví a zkušení trenéři, učitelé a HR pracovníci z Lotyšska, Německa, Itálie a ČR. “Pod vedením Ilze Saleniece jsme zkoušeli různé metody práce s nespecifikovanou skupinou osob, využití neurovědy a kritického myšlení při vzdělávání dospělých. Velký prostor byl věnován kvalitě vzdělávacího procesu, jeho tvorby, realizace a evaluace. Kurz byl velmi přínosný pro praxi a kvalitně koncipovaný – včetně doprovodných aktivit s využitím online pomocných metod/aplikací, které bylo možné vyzkoušet“, říká Mgr. Daniela Nyklová, manažerka projektu a tajemnice sekcí.