MEZINÁRODNÍ TRÉNINK

Ve dnech 10. až 12. března 2019 probíhalo v Praze v rámci projektu GENDER EDUCATION ADVANCING COMPETENCES IN CONTEXT OF CHANGING EUROPE programu Erasmus+ školení pro budoucí lektory a tutory vznikajícího Gender Blended Learningu. Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. 15 trenérů z České republiky, Bulharska a Portugalska bylo proškoleno v programu Moodle, aby byli schopni samostatně e-learningovou část tutorovat. Druhou částí byl Trénink pro trenéry, kdy se účastníci aktivně zapojili do testování vzniklého Manuálu pro trenéry, který je příručkou, jak vést face-to-face část Gender Blended Learningu. Spuštění Gender Blended Learningu je plánováno na květen 2019.