KULATÉ STOLY ČLENSKÝCH SEKCÍ

V minulých dnech se členové našeho klubu aktivně účastnili kulatých stolů jednotlivých členských sekcí, které probíhaly v Seminárním centru Akademie v Ostravě. Účastníci i šéfové sekcí si pochvalovali komornější prostředí každého kulatého stolu, otevřenou diskuzi a sdílení klíčových informací nezbytných pro práci personálního manažera. Další kulaté stoly jsou plánovány individuálně, například již v pondělí 19. března 2018 bude členská sekce pro kolektivní vyjednávání vedená Ellen Kácalovou pořádat setkání pro zájemce o základy kolektivního vyjednávání.

Petr Otáhal, předseda klubu.