KPMS – ERASMUS K2 – EVROPSKÝ GENDEROVÝ PROJEKT

Projekt How to Involwe Men in Gender Issues and Get Their Support pokračuje i v době koronavirové pandemie. Neuskutečnilo se sice plánované nadnárodní setkání v dubnu v Palermu, které je z důvodu bezpečnosti posunuto na pozdější termín. Práce na aktivitách A1 a A2 se nezastavily, naopak běží s větší intenzitou, jen jsme komunikaci přenesli na online platformy. Je dokončena Content Analysa (aktivita A1) a finišují práce na dotazníku k aktivitě A2 Manual development. Z důvodu nemožnosti realizace původně zamýšlených rozhovorů “face to face” z důvody karantény, bylo přistoupeno k šetření formou online dotazníků. Nyní probíhají závěrečné práce na podobě dotazníku a v druhé polovině května proběhne jeho rozeslání respondentům ve všech zemích projektových partnerů. Mgr. Daniela Nyklová, projektová manažerka.