KONFERENCE V NICE – ROZHODOVÁNÍ A KONTROLA

Ve dnech 11. až 13. prosince 2019 se naši zástupci zúčastnili 58. mezinárodní konference o rozhodování a kontrole, která se konala v Nice. Hlavní program konference byl zaměřen na řídící a kontrolní systémy umožňující rozvoj využití kybernetiky ve čtyřech hlavních oblastech: v medicíně, automobilovém průmyslu, logistice a simulaci pohybu včetně přídavných i kontrolních činností pro účely robotizace. Autory většiny přednášek a workshopů byli odborníci z řad vědců a výzkumníků z významných univerzit celého světa. V podstatě šlo o setkání a předávání informací vědeckých špiček v oblasti využití kybernetiky pro zjednodušení případně náhradu lidských činností napříč mnohými průmyslovými a medicínskými obory.

Program probíhal v kongresovém paláci současně ve dvou velkých sálech a několika desítkách menších místností. Nebylo časově možné navštívit veškeré přednášky a workshopy (Celkem během konference proběhlo 1345 prezentací). Vybrali jsme si témata dle našeho názoru nejvíce vhodná pro implementaci v ČR. Šlo především o použití řídících systémů v automobilovém průmyslu, který v České republice zaměstnává cca 160 000 osob, včetně zaměstnanců v navazujících odvětvích cca 400 000 osob, představuje 26% české průmyslové výroby a tvoří nejvíce ekonomického zisku v celém zpracovatelském průmyslu. Většina přednášek k uvedenému tématu řešila autonomní automobily, vývoj jejich řídících jednotek a testování.  Šlo o velmi odborná témata, která máme k dispozici v elektronické podobě. Vybrané přednášky především z oblasti autonomního řízení a simulace lze použít i pro výzkumné pracovníky z oboru výroby železničních lokomotiv, letadel a jiných dopravních prostředků.

Výzkum nových technologií, jejich realizace v rámci digitalizace a robotizace průmyslu vyvolá radikální změnu organizace práce. Zanikne řada pracovních míst, zejména pro málo kvalifikovanou pracovní sílu. Tomuto bude nutné přizpůsobit vzdělávací osnovy. V souvislosti s elektromobilitou a autonomním řízením mnoha dopravních prostředků a strojů bude potřeba daleko více kvalifikovaných lidí s elektrotechnickým vzděláním nejen do výroby, ale i k obsluze a k servisu těchto strojů a zařízení.

Druhým aspektem konference byl každoroční vzrůstající počet žen v oboru výzkumu a aplikace robotizace v praxi, který před několika desítkami let byl výhradně mužskou doménou. Mezinárodní výbor IEEE Control systems Society (CSS) sdružující výzkumné pracovníky z oboru řízení a kontroly v kybernetice a robotice propojuje nejen jednotlivé univerzity a výzkumná pracoviště, ale rovněž monitoruje počet žen v daném oboru a pomáhá jim v uplatnění v profesním rozvoji.

Pro všechny z nás, které jsme měly možnost se konference zúčastnit, byl pobyt impulzem k dalšímu vzdělávání se v oblasti aktivního používání nových digitálních technologií i k myšlence prosazovat změny ve školském vzdělávacím systému s ohledem na nutnost daleko většího množství absolventů v oborech elektrotechniky, robotizace a kybernetiky.

Mobilita proběhla v rámci projektu Erasmus+ „Budoucnost zaměstnanců v éře digitalizace, robotizace a automatizace průmyslu 4.0 a na to navazujících procesů “ č. 2019-1-CZ01-KA104-060305. Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Sestavili: Dana Ligocká, Simona Šutariková, Eva Šodková, Zuzana Smolarčíková.

Odborníkům – výzkumným a vývojovým pracovníkům v daném odvětví nabízíme možnost sdílení přednášek. V případě zájmu se obraťte na e-mail: tajemnik@kpms.cz.