KONFERENCE INOVAČNÍ STRATEGIE ČR

  1. 16. a 17. září 2019 se v Ostravě konala konference: „Inovační strategie České republiky a její odraz v kvalitě vzdělávání – budoucnost českého průmyslu“. Měla jsem možnost se této konference zúčastnit. O některé informace se s Vámi chci podělit: Víte např. že od roku 2022 bude na 2. stupni základních škol nový povinný předmět TECHNIKA do škol, kde se žáci budou seznamovat s moderními technologiemi, budou mít možnost vyzkoušet si 3D tisk nebo virtuální realitu? Že na školách v Ústeckém kraji zkoušejí výuku s humanoidním robotem a že to žáky i učitele moc baví? Velká diskuse se vedla okolo duálního vzdělávání, respektive zavádění prvků duálního vzdělávání do českého vzdělávacího systému, především v učňovském školství a mistrovských zkouškách. K tomu je potřebná nová legislativa. Již se na ni v souladu s vládní Inovační strategií 2019 – 2030 pracuje. Hotova by měla být na podzim. Diskutovalo se také o roli škol v přípravě nových zaměstnanců a nutnosti většího zapojení podnikatelské sféry. Zástupci VŠ představili systém financování svých škol. Pro mě bylo překvapením, že jen 33% nákladů na studenta má škola technického směru pokryto ze státního rozpočtu a zbytek si musí “vydělat” vědou a výzkumem. Postřehy pro Vás posbírala a sepsala Mgr. Daniela Nyklová, vedoucí sekce vzdělávání a tajemnice sekcí.