KONFERENCE BEST PRACTICES FOR 2018

Byli jste někdy u toho, když se sešli špičkoví odborníci a sdíleli své zkušenosti? Já ano. 29. listopadu se v Ostravě konala konference Klubu personalistů Moravy a Slezska. Ráda jsem přijala nabídku, abych toto setkání moderovala. Byla jsem si od začátku vědoma toho, že mám výjimečnou příležitost potkat zajímavé lidi a hodně se o jejich práci dovědět. Po celou dobu přípravy mě provázely moje dvě „kamarádky“ – zodpovědnost a tréma. Zodpovědnost mi napověděla, že si mám vyhledat informace o řečnících, které budu uvádět. Tím ovšem posílila působení kolegyně trémy. Jenže jen do té doby, než jsem ráno vešla do sálu. Kolem mě procházeli, usmívali se a hezky spolu hovořili samí příjemní lidé. Lidé, kteří o své práci mnoho vědí, zažili úspěchy, vymýšlejí pořád něco nového a baví je to. Ano, baví je pracovat s lidmi a pro lidi! Navíc nejsou namyšlení a rádi se o své zkušenosti podělí. Odbornost, sdílení, jemný humor, příjemná nálada a vědomí sounáležitosti jsem vnímala ze všech příspěvků. Pracovití zaměstnanci Moravy a Slezska, jásejte! Vaši personalisté pořád zdokonalují péči o vás. Záleží jim na tom, abyste ve firmách zůstali a byli spokojení.

Mgr. Hana Šundová