KOMPETENČNÍ MODELY

Na říjnových setkáních jsme se s paní PhDr. Alenou Sehnalovou  zabývali Kompetenčními modely v organizacích. Cílem bylo seznámit účastníky s novými okolnostmi, které ovlivňují současnou potřebu personálních oddělení a dalších manažerů na jedné straně a přínos kompetenčních modelů na straně druhé. Poskytnout informace, jak se v současné době mění nárok na zpracování, využití i popularizaci kompetenčních modelů ve firmách a jak je propojit s interním marketingem. Jako hlavní metodu jsme využili společnou diskusi a na ni průběžně navazující prezentaci lektorky, uvádění příkladů z praxe a jejich komentování, které mělo zmapovat vše, co provází tvorbu a implementaci kompetenčních modelů v prostředí firem, které přítomní zastupovali. Přítomní se aktivně přidávali k jednotlivým informacím, které ze skupinové práce vyplynuly. Zajímavému průběhu napomohlo i několik dalších prezentací, které s tématem Kompetenční modely souvisely a zajímavě je doplnily. Získané informace poslouží účastníkům k přehledu okolností, které vyžadují v současné době nový přístup k tvorbě a realizaci novinek v pojetí kompetenčních modelů, jejich účelnosti a využitelnosti v celém procesu personální a manažerské práce. Domnívám se, že jsme dokázali pojmenovat mnoho ze současných fenoménů, které vyžadují změny v přístupu k zaměstnancům, k jejich motivaci a adaptaci v zaměstnání, ale také v charakteristice současných zaměstnanců a problematiky jejich získávání, motivaci a zaujetí i saturaci do firmy. Doporučuji pokračovat v tématech například v oblasti jednání a vyjednávání o novinkách napříč managementem, a trénovat   tím související oblast persvazivních technik a „politické inteligence“, což přítomné velmi zaujalo.

PhDr. Alena Sehnalová, lektorka.