KLUBOVÉ SEKCE PLNOU PAROU

Jsou to zájmové profesní skupiny sdružující naše členy dle jejich zájmů. V sekcích se podrobněji věnujeme tématům z oboru sekce. Členství v odborné sekci je pro členy KPMS zdarma. Chcete se zapojit a dozvídat se více novinek z daných oblastí? Vybrat si můžete z těchto sekcí: 1) Sekce pro rovné příležitosti, 2) Sekce pro pracovněprávní vztahy, 3) Sekce pro kolektivní vyjednávání, 4) Sekce pro vzdělávání, 5) Sekce pro HR procesy, 6) Sekce pro analýzy, 7) Sekce pro spolupráci se školami, 8) Sekce pro nábor a motivaci zaměstnanců, 9) Sekce pro BOZP, 10) Sekce pro digitalizace 4.0. Přihlaste se snadno na: tajemnik@kpms.cz. Mgr. Daniela Nyklová, vedoucí sekcí.