HYBATELÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OSTRAVĚ

Na pozvání SPČR a MSUNION se v nové aule VŠB-TUO sešli špičky moravskoslezského vzdělávání, aby si společně vyměnili informace k současnému stavu, inspirovali se a zapojili se do projektů vedoucích ke zvýšení a zkvalitnění vzdělanosti v našem regionu. Vedle náměstka hejtmana pro školství a sport Mgr. Stanislava Folwarczneho, ředitele Sdružení pro rozvoj MSK Ing. Radúze Máchy se této významné akce účastnil i Mgr. Petr Otáhal, MBA, LL.M., za Klub personalistů Moravy a Slezska.