HR MEETING O SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA

Dne 21. března proběhl v Olomouci HR meeting  o sladění pracovního a soukromého života.  Účastníci maximálně využili výhodu užšího kruhu a otevřeně rozebírali jednotlivé možnosti harmonizace a požadavky obou stran –  ze strany zaměstnance i ze strany zaměstnavatele. Sdílené zkušenosti vnímali velmi pozitivně, zazněly úplně nové tipy pro harmonizaci osobního, rodičovského a pracovního života, rozbor vybraných programů „Diversitas“ a osvědčené postupy při snižování (nejen) pracovního stresu. Aktuální oblast efektivního zvládání interpersonálních situací, antistresové, autoregulační techniky a trénink optimismu bude ústředním tématem i následujícího HR  meetingu. Ing. Renata Urmaničová.