HR MEETING O PRAVDÁCH A NEPRAVDÁCH V GENDERU

Dne 12. prosince proběhl v  BEA campu v Olomouci HR meeting o pravdách a nepravdách v genderu. Účastníci formou „diskuse u kulatého stolu“ rozebírali aspekty genderové tématiky v současné společnosti a sdíleli vlastní zkušenosti s vnímáním problematiky genderu v zaměstnání  – s přístupem managementu, s rovným přístupem v oblasti budování kariéry, odměňování a podpory programů posilující work-life balace. Účastníci se shodli, že pozitivní přijetí genderu posílí větší osvěta ve firmách (co to vlastně gender je a k čemu je dobré se jim zabývat) a jasná argumentace užitky. Jako velmi vhodná forma prezentace cílové skupině byly mezi účastníky odsouhlaseny názorné, krátké  a vtipné šoty a videa.