GENDER EDUCATION ADVANCING COMPETENCES IN CONTEXT OF CHANGING EUROPE

26. října 2018 proběhl v portugalském Portu v pořadí již třetí mezinárodní meeting účastníků projektu GENDER EDUCATION ADVANCING COMPETENCES IN CONTEXT OF CHANGING EUROPE. Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Cílem setkání bylo jednat o pokračující práci na Gender Blended Learningu – účastníci představili a připomínkovali již zpracované obsahy jednotlivých částí online kurzu, který by měl být hotový začátkem roku 2019. Dále diskutovali o metodologii face-to-face modulu, který připravuje bulharský tým, a v závěru setkání bylo představeno online prostředí „Moodle“, ve kterém bude online kurz probíhat. V současné době je připravena velká část textů pro všechny připravované úrovně – basic, advanced i expert. Texty vznikají v angličtině a postupně budou překládány do češtiny, bulharštiny a portugalštiny a nahrávány do platformy Moodle. Všichni partneři se podílejí na tvorbě těchto zásadních výstupů, texty jsou národními realizačními týmy připomínkovány a rozšiřovány o specifika partnerských zemí, tj. Bulharska, České republiky a Portugalska. V lednu proběhne finální kontrola všech vzniklých textů, aby se vzápětí mohlo připravovat online prostředí Gender Blended Learningu. Setkání bylo opět díky skvělé organizaci portugalského týmu velmi dynamické, přátelské, velmi inspirativní a obohacující pro další práci na projektu. Následující aktivitou projektu bude Moodle trénink, který bude probíhat v březnu 2019 v Praze. Vybraní trenéři budou proškoleni v Moodlu, aby dokázali vést e-learningovou část Gender Blended Learningu. Zároveň absolvují Trénink pro trenéry, který bude zaměřen na interaktivní metody face-to-face části. Vznikající e-learning najdete na moodle.kpms.cz. Mgr. Lenka Prokopová.