FIREMNÍ ČASOPIS A NEWSLETTER ANEB JAK ÚSPĚŠNĚ ZAPOJIT TÝM ZAMĚSTNANCŮ DO KREATIVNÍ SPOLUTVORBY ZNAČKY

Jak systematicky vytvářet výjimečné firemní časopisy a newslettery, které zaujmou své čtenáře na první pohled – o tom bylo plodné setkání personalistů s otevřenou atmosférou plnou dialogu a vzájemného sdílení zkušeností ve městě Ostrava, které se uskutečnilo dne 26. června 2018. Každá práce má své osvědčené standardy a tvorba časopisu má také svá pravidla – zde se nabízí možnost výhodné externí spolupráce se zkušenými novináři, kteří jsou dnes na trhu práce dostupní a rádi budou kreativně realizovat inspirativní projekt! Porušovat zažitá pravidla nemá smysl, když to nevede k originalitě, ale naopak ke zmatenému výsledku… Pozor na tendenci „jít proti proudu“ – originalita za každou cenu je nesmysl. Hranaté kolo nejede. Titulní strana prodává obsah uvnitř – na prvním místě musí být mimořádně zajímavý visuál, fotografie a klíčové titulky s číslem stránky uvnitř. Ovšem nestačí text jako klíčové slovo, ale skutečný titulek vyjadřující napětí a zájem čtenáře, který nemůže odolat tomu se do časopisu začíst s nadšením. Hlavička by měla obsahovat číslo a ročník, to může napovědět o historii vydávání. Slovo ředitele nemá být jako úvodník nudou o subjektivních pocitech, ale slovem do pranice a svěží myšlenkou! Plán je třeba řešit dopředu a nenechávat nic na poslední chvíli – time management je i zde u psaní článků základem úspěchu. Uspěchat tvorbu časopisu znamená nemít zajímavý obsah a vydávat časopis nepravidelně znamená přijít o své věrné čtenáře. Projektový manager by měl svědomitě řídit i tento projekt do posledního detailu – vyplatí se i sledovat náklady a výkon jednotlivých tvůrců, protože to dá jednoznačnou odpověď na zásadní otázku: „Je levnější dělat časopis interně a nebo externě?“ Praxe ukazuje, že interní prostředí někdy nepřeje svěžím myšlenkám a externista umí z principu vidět věci v širších souvislostech a především expert pracuje vysoce efektivně, jen si musíte rady odborníka vážit a dokázat ji přijmout. Často zaznívá, že se tým zaměstnanců nechce aktivně účastnit tvorby časopisu a vlastně se celý projekt vytváření firemního časopisu stává spíše nutným zlem – není to pro personalistu skvělý podnět o nutnosti řešit motivační program pro zaměstnance ve firmě? Change management bolí, ale beze změny přece nedosáhneme lepších výsledků! Není nic lepšího než nadšený zaměstnanec a to platí i naopak! Jak zaujmout čtenáře? Strukturovaný obsah znamená design, který je smysluplný – každá rubrika má svou grafickou identitu a jasný název a v každém čísle se tento systém opakuje. Ano, i čtenáři mají rádi rituály! Nestačí jen titulek, využijte i prostor pro podtitulky a zajímavé citáty graficky zvýrazněte – malé shrnutí obsahu článku patří zase na začátek. Na závěr nekončete nikdy nudně, třeba jako rozhovor: „Co chcete říct závěrem?“ Přirozeně školení v rozsahu půl den nemůže nahradit skutečné školení v rozsahu 1 až 2 dny. Personalisté mají příležitost na toto téma realizovat delší workshop přímo své firmě, kde se může řešit již konkrétní obsah pro danou firmu a značku.