FINALIZACE PROJEKTU K1

Zase jsme o trochu vzdělanější! V těchto dnech ukončujeme velmi zajímavý a obsažný projekt Erasmus+, díky kterému jsme mohli vycestovat (v posledním roce virtuálně) k několika zahraničním partnerům v rámci Evropské Unie (Francie, Estonsko, Lotyšsko a Řecko) a získat aktuální informace o vývoji digitalizace v celém HR segmentu. Informace byly všem členům klubu průběžně poskytovány e-mailem a jsou umístěny na Linkedin, Epale a stránkách klubu. Mgr. Daniela Nyklová, manažerka projektu.