ERASMUS+ REALIZACE PROJEKTU MOBILIT

Realizace projektu: “Budoucnost zaměstnanců v éře digitalizace, robotizace a automatizace průmyslu 4.0” a na to navazující změna personálních procesů postoupila do druhé poloviny. Probíhají přípravy na 3. mobilitu, kterou plánujeme absolvovat v podobě on-line aktivity. Jednáme také s partnery v rámci EAEA o čtvrté mobilitě, jenž by měla být realizována na jaře 2021. Zde předpokládáme, že již opět v prezenční formě. Projekt je aktuálně prodloužen do 31. května 2021. Mgr. Daniela Nyklová, tajemnice sekcí a manažerka projektu.