DELEGACE DO FRANKFURTU

Na mezinárodní “Digi Konferenz 2020 – Die Zukunft in der wir leben wollen?!” do Frankfurtu nad Mohanem byli z našeho klubu nominováni Žaneta Morys, Zlatka Strnadlová, Kamil Košťál a Petr Otáhal. Kongres bude probíhat na začátku března 2020. Účast na kongresu a doprovodné náklady jsou spolufinancovány Evropskou Unií z programu Erasmus+. Daniela Nyklová, manažerka projektu.