DAR ZVONEČKU BYLANY

Ve středu 22. ledna 2020 byla podepsána darovací smlouva se Zvonečkem Bylany. Dostanou od nás finanční dar na zajištění volnočasových aktivit klientů chráněného bydlení v Polepech. Petr Otáhal.