ČESKÁ VERZE BUDE SPUŠTĚNA 11. ČERVNA 2019

Online moduly Gender Blended Learningu v české verzi budou spuštěny v úterý 11. června 2019. Vybrat si můžete ze tří úrovní – základní, pokročilá a expertní. Zájemci o e-learningové vzdělávání v oblasti rovného zacházení mezi muži a ženami se mohou registrovat na: moodle.kpms.cz. Lenka Prokopová, spoluautorka modulů.