AGE MANAGEMENT DNES

Ve dnech 13. 2. 2019 v Olomouci a 27. 2. 2019 v Ostravě proběhly HR meetingy k Age managementu. Podnětem pro zařazení tématu Age managementu do programu akcí pořádaných Klubem personalistů pro Moravu a Slezsko byla především předpověď vývoje demografické situace v ČR a neustálý rozvoj technologií, které zásadně ovlivňují situaci na trhu práce, míru fluktuace ve firmách nebo předčasné odchody do důchodu.  Ústředním bylo téma stárnutí pracovníků a hledání systémových opatření zaměřených na udržení konkurenceschopnosti firem bez ohledu na jejich velikost či oblast podnikání. V rámci setkání jsme se podívali na hlavní pilíře strategie AGE  MANAGEMENTU, které směřují  ke všem  věkovým  skupinám zaměstnanců, na pracovní schopnost zaměstnanců a její udržení, pobavili jsme se o stereotypech spojených s věkem a stárnutím. Vyměnili jsme si řadu praktických zkušeností a poznatků týkajících se personální práce se všemi věkovými kategoriemi zaměstnanců, mluvili jsme o tom, jak se na změny spojené s demografickým vývojem a zaváděním nových technologií připravit.